26.06.2022

Ավագ դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Day: 20.12.2021

Սովորողների մասնակցությունը գիտաժողովին ընդլայնեց նրանց սոցիալական մտահորիզոնը, զարգացրեց համագործակցային կարողությունները, նրանց արժեհամակարգում կարևորեց գիտության դերը պետության, ազգի և անհատի կյանքում......