Բաժին Քննական կենտրոն

Վերաքննություն անցկացնելու մասին

 

Հրաման 979

02.07.2019թ.

 

Վերաքննություն անցկացնելու մասին:

 

9-րդ դասարանի ներքոհիշյալ սովորողներին թույլատրել մասնակցել վերաքննության նշված առարկաններից, նշված ժամանակացույցով:

Քննության ստուգող հանձնաժողով նշանակել .

  • հայոց լեզու, գրականություն– ստուգող դասավանդող՝ Ե. Սարգսյան, ընթերակա՝ Ն. Մովսիսյան
  • մաթեմատիկա- ստուգող դասավանդող՝ Մ. Պողոսյան
  • օտար լեզու — ստուգող դասավանդող՝ Ի. Ապոյան, Ժ. Հակոբյան
  • բնագիտություն — ստուգող դասավանդող՝ Մ.Ասատրյան
  • պատմություն-ստուգող դասավանդող՝ Ս. Մնացականյան

 

Ավելին...Կարծիք չկա

Քննական կենտրոնի ուղեցույց

Քննական աշխատակարգ

Գրականության քննության կարգ

Օտար լեզվի քննական կարգ

 

Ավելին...Կարծիք չկա

Գրականության քննության տեքստեր

1․ Խոհանոցի  ժամացույցը:  Վոլֆգանգ  Բորխերտ

 

Նրանք դեռ  հեռվից  նշմարեցին  մոտեցող  կերպարանքը,  քանի  որ  վերջինս  աչքի  էր  ընկնում:  Նա  ծեր  էր  թվում,  բայց  երբ  մոտեցավ,  նկատեցին,  որ  հազիվ    քսան  տարեկան  կլիներ:  Ծերունու  դեմքով  այդ  երիտասարդը  նստեց  նրանց  մոտ՝  նստարանին,  ապա  կողքիններին  ցույց  տվեց  այն,  ինչ  իր  ձեռքում  էր:

-Սա  մեր  խոհանոցի  ժամացույցն  էր,-ասաց  նա,  և  բոլորը,  որ  նստարանին՝  արևի  տակ,  նստած  էին,  հայացքով  հերթով  զննեցին  այն,- գտել  եմ:  Սա  է  միայն  մնացել:

Ավելին...Կարծիք չկա

2018-2019 ուստարվաավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և քննությունների հանձնաժողովի մասին

 

Հրաման 971

23.05.2019թ

2018-2019 ուստարվաավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և քննությունների հանձնաժողովի մասին

Ավելին...Կարծիք չկա

2018-2019 ուստարվա ավարտական և պետական ավարտական քննություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը եվ ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման/22 փետրվարի 20...

Ավելին...Կարծիք չկա

12-րդ դասարանի քննությունների մասին

Հրաման 926

21.12.2018թ

12-րդ դասարանի քննությունների մասին:

Ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի ներքոհիշյալ սովորողներին կիսամյակային դրական արդյունքների հիման վրա թույլատ...

Ավելին...Կարծիք չկա

Պետական ավարտական քննություններ 12-րդ դասարաններում

Հրաման 925

18.12.2018թ

2018-2019 ուստարվա  պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և քննությունների հանձնաժողովի կազմի մասին

 

Ավելին...Կարծիք չկա

2017-18 ուստարվա ավարտական և պետական ավարտական քննություններ

Քննության օրեր

9-րդ դասարան

12-րդ դասարան

Քննական աշխատակարգ

Ավելին...Կարծիք չկա

2018 թվականի միասնական քննությունների օրերն ըստ առարկաների

12-րդ դասարան

  • «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», «Ընդհանուր պատմություն»՝ 1 հունիսի 2018թ.,
  • «Հայոց լեզու և հայ գրականու...
Ավելին...Կարծիք չկա

2017-18 ուսումնական տարվա քննության արդյունքներ

Դեկտեմբեր

Ֆիզկուլտուրա

Հայոց լեզու և հայ գրականություն

Հայոց պատմություն

Մաթեմատիկա

Ավելին...Կարծիք չկա