Հետազոտական աշխատանքներ

Միջպետական փուլերի երեք գործոնները

0

Հայաստանի ամիրայության ժամանակահատվածում Հայաստանը գտնվում էր կիսանկախ վիճակում և գտնվում էր Արաբական տիրապետության տակ։ Այդ ժամանակ Հայաստանը ղեկավարում էին արաբ ոստիկանները կամ արաբների կողմից ուղարկված հայ...