Հունիսյան ճամբար. անգլերենով ընթերցում-քննարկում և խոհանոցային ժամ

0

Լիլիթ Աբրահամյան — 11-րդ դասարան

Ինեսա Գափոյան — 11-րդ դասարան

Ճամբարի ընթացքում մեզ ևս մեկ անգամ հնարավորություն տրվեց կատարելու նախագծային աշխատանք արդեն սիրելի դարձած տիկին Սիլվայի հետ։