Ուղղակի մենք ու Արծվանիստը

0

Ամեն բան այս կյանքում թողնում է իր հետքը մեր հոգում, մեր ստում, մտքում, ներաշխարհում… — Անի Արղության -10-րդ դասարան։