Բազմալեզու «Սուրհանդակը» Զանգվի ափին

1

Հաղորդում է Անի Աճեմյանը

Նկարաշարը ՝ստորև

[SLGF id=3333]