2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին շրջանի դասացուցակ

0

Հարգելի սովորողներ

Ավագ դպրոցի 9-12-րդ դասարաններում 2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին շրջանում պարապմունքները կազմակերպվելու են`

 • առկա և ինքնակրթության ձևերի զուզադրմամբ
 • հեռավար ուսուցում(ըստ պամանագրի)
 • ինքնակրթություն (ըստ սովորողի դիմումի)

Կից հղումով ծանոթացեք դասացուցակին, իսկ պարզաբանումները ներքևի մասում են

Ուսուցման կազմակերպումը 10-11-րդ դասարաններում 

 • Դասացուցակում գույնով նշված օրերին տվյալ սովորողների ուսուցումը կազմակերպվում է ինքնակրթությամբ. դասավանդողը սովորողների հասցեներին ուղարկում է առաջադրանքների փաթեթը, առկա օրերին քննարկում են, վերլուծում:
 • Դասացուցակում առանց գույնի օրերին սովորողների ուսուցումը կազմակերպվում է առկա միջավայրում (ըստ դասացուցակի):
 • Սովորողը ընտրությամբ դասընթացներին մասնակցում է ըստ դասացուցակի, անկախ նրանից, որ հանրակրթական պարապմունքներին այդ օրը եղել է առցանց:

Ինքնակրթության բաղադրիչի կազմակերպումը

Դասավանդողը

 • հրապարակում է նախագծերի, առաջադրանքների փաթեթները
 • էլեկտրոնային փոստով արձագանքում է նամակներին, նախագծերին
 • ամփոփիչ փաթեթները հրապարակում է ենթակայքում
 • էլեկտրոնային մատյանում կատարում է համապատասխան նշումները

Սովորողը

 • ըստ կարգի հետևում է իր էլեկտրոնային փոստին, արձագանքում է նամակներին
 • դասավանդողի բլոգից վերցնում է նախագիծը, առաջադրանքը և աշխատում առցանց, ինքնակրթությամբ
 • աշխատանքները հրապարակում է իր բլոգում և ուղարկում իր դասավանդողին

Ուսուցման կազմակերպումը 12-րդ դասարաններում 

 • Սովորղի համար առկա միջավայրում պարտադիր է ընտրությամբ դասընթացի մասնակցությունը:
 • Ուսումնական պլանի մյուս դասընթացները կազմակերպվում են խորհրդատվությունների և քննարկումների ձևով ըստ դասացուցակի, ինքնակրթության ձևով՝ ըստ աշխատակարգի:  Սովորողն ինքն է ընտրում հանրակրթական պարապմունքների մասնակցության ձևը՝ առկա, թե ինքնակրթությամբ: 

Դասավանդողի դասացուցակ

Խնդրում ենք հնարավորինս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները: