Փառատոնային

0

Փառատոնային իրարանցումից հեռու չմնացին նաև ավագ դպրոցի սովորողները։
Այդ մասին գրում են՝

Արմինե Կարտիկյանը
Լիզա Ծատուրյանը