Հանրային աուդիտ

Սեպտեմբերի 30-նոյեմբերի 15

Բովանդակություն

Կրթահամալիրի տնօրենի ասուլիս հոկտեմբերի 10-ին — Հասմիկ Ղազարյան և սովորողներ

Ավագ դպրոցում իրականացվող ուղղություններն ու պատասխանատուները

Մարդկային ռեսուրսներ. 2017, 2018, 2019 թթ 

Միջավայր

  •  հեղինակային կրթական ծրագրի 2017-2019 ձեռքբերումները նյութական միջավայրում/ Անի Սարգսյան և սովորողներ/

Հեղինակային կրթական ծրագրային կազմակերպում (ցուցանիշներ)

Լուսանկարը՝ Անի Սարգսյանի

Կարծիք չկա