«Իմ կրթական հավակնությունները»

Գրառում են 10-րդ դասարանցիները.

«Ուսումնական պլան»-Մելինե Ժամկոչյան

«Գնահատումը ներկայիս կրթական համակարգում»- Լիդիա Կամենդատյան

 

Կարծիք չկա