Ներկայանում եմ

Տարրական կրթությունս ստացել եմ Թեհրանի հայոց Նայիրի և Գյուլբենկյան դպրոցներում իսկ յոթերորդ և ութերորդ դասարաններս սովորել եմ նույն քաղաքի հայոց Գոհար դպրոցում:
Անցյալ տարի Երևան հաստատվելու բերումով իններորդ դասարանս հաճախել եմ Իրանի դեսպանատան պարսկական դպրոցում:

Ներկայանում է Նարեկ Վարդանյանը

Կարծիք չկա