Բազմալեզու «Սուրհանդակ»-ը «Ժայռ» ճամբարից

Հաղորդում է ճամբարական Արփի Հակոբյանը

Կարծիք չկա