Արվեստների ուսուցումը կարող է ավելի կարևոր դառնալ, քան մաթեմատիկան

«Ժամանակակից աշխարհը պարգևատրում է ոչ թե նրա համար, ինչ գիտես, այլնրա համար, ինչ որ կարող ես անել իմացածովդ»։

«The Stage» էլեկտրոնային պարբերականից թարգմանում է Էդիտա Գալստյանը։

Խորհրդատու՝ Լիլիթ Բլեյան

Կարծիք չկա