Այս շաբաթ տեխնոլոգիաների աշխարհում

Նախագիծը` Վահե Սարգսյանի, Գրիգոր Հովհաննիսյանի, 11-րդ դաս.

Կարծիք չկա