Վախի գաղափարն ըստ ստեղծագործությունների

«Կարելի է ասել՝ միտքը անիրական կամ ատեսանելի փոխադրամիջոց է, որով մարդը կարող է նույնիսկ առանց լողալ իմանալու  և առանց հատուկ սարքերի սուզվել մինչև օվկիանոսի հատակը»:

«Կարդում ենք Թումանյան» նախագծով գրառում է Քրիստիտնա Մեսրոպյանը։

Կարծիք չկա