Ուսումնական պարապմունքներ օտարերկրյա մասնագետների հետ

Մարկ  Շեք

Երկիրը՝ Լեհաստան

Ժամանակահատվածը՝ փետրվարի 7-ից մարտի 10

Ուսուցանվող նյութ՝

  1. մասնագիտական կողմորոշում, զարգացում, հեռանկարներ
  2. միջազգային կապեր
  3.  Լեհաստանի մշակույթը

Մասնակցություն կրթահամալիրային օրցույցին՝

  1. Ղափամայի ծես
  2. «Կարդում ենք» ստուգատես
  3. Ճամփորդություններ
  4. պարուսուցում
  5. մարզական խաղեր, պարապմունքներ
  6. այլ անհատական նախաձեռնություններ

Ժամանակացույցն ու սովորողների ցուցակը կցվում է ֆայլում՝Մարկ.անհատական պլան:

Կարծիք չկա