Տեառնընդառաջ. Տոն քառասնօրյա Գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն

Մանե Գևորգյանի պատրաստած ձայնանյութը` Կանթեղում:

Նաև` Տեառնընդառաջ

Տրնդեզի ծեսը հայոց մեջ

Կարծիք չկա