Ավագ դպրոցը հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելություն

10-րդ դասարանի ընդունելության համար անհարժեշտ է

  1. 9-րդ դասարանի ավարտական վկայական
  2. սովորողի ծննդյան վկայականի պատճեն
  3. ծնողի անձնագիրը
  4. 2 լուսանկար (3*4 չափսի)

9-րդ դասարանի ընդունելության համար անհարժեշտ է

  1. 9-րդ դասարանի անձնական գործը՝բժշկական գործ ( երեխայի առողջական վիճակի մասին երեխայի բժշկական քարտից քաղվածք), գնահատականների մասին տեղեկանք,տեղափոխման թերթիկ
  2. սովորողի ծննդյան վկայականի պատճեն
  3. ծնողի անձնագիրը
  4. 2 լուսանկար (3*4 չափսի)

Ավագ դպրոցում սովորողն ընդունվում է մուտքի ճամբարով ընդունելության կարգին համաձայն և կազմում են իրենց անհատական ուսումնական պլանը:

 

 

Կարծիք չկա