«Սուրհանդակ»ը «Տեր ու Ծառա» ներկայացումից

Հաղորդում է  Նինա Կարապետյանը

Կարծիք չկա