«Սուրհանդակ»-ը փնջային հավաքից…

Հաղորդում է  Աստղ Կիրակոսյանը

Կարծիք չկա