Բարձունքի հաղթահարման նախագծեր

15-17.09           Արտանիշ լեռնագագաթ  — Լուսինե Բուշ, Լուսինե Սարգսյան, Սիլվա Հարությունյան, Նունե Մովսիսյան

21.09                Թեղենիս լեռնագագաթ — Իրինա Ապոյան,Սիլվա Հարությունյան

22-23.09         Թմկաբերդ (Թմոք) —    Արման Երանոսյան

23.09                Թռչկանի ջրվեժ —         Մարթա Ասատրյան, Ջուլի Սիմոնյան, Անի Սարգսյան